RedMed ™ - Specjalistyczne sklepy medyczne, analizatory krzepliwości krwi, kwasu moczowego, profilu lipidowego
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Wiadomości Medyczne » THINRS - wpływ domowej samokontroli poziomu wskaźnika INR na wyn
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Ankieta

Apteka, w której powinny być dostępne nasze produkty. np. paski do INR. Start 15.10.2022


Opinia o produkcie
Bardzo dobry produkt. Stosuje te igły na co dzień.
Ocena produktu 5/5
Kontakt
Systemy płatności
 • PayPal
 • tpay.com
 • iMoje
 • Paynow
 • BLIK
 • MBANK Raty

THINRS - wpływ domowej samokontroli poziomu wskaźnika INR na wyn

Data dodania: 17-05-2012Wyświetleń: 7394
Projekt badania
Badanie porównujące wpływ samokontroli poziomu wskaźnika INR w domu pacjentów za pomocą przenośnych
urządzeń z tradycyjną szpitalną kontrolą na wyniki przewlekłej terapii przeciwkrzepliwej. Badanie obejmowało
chorych stosujących przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe z powodu migotania przedsionków lub sztucznej
zastawki serca. Przed włączeniem do badania pacjenci przeszli 2-4 tygodniowe szkolenie i byli oceniani pod
względem umiejętności stosowania urządzeń do oceny INR.


Ci którzy okazali się zdolni do samokontroli zostali losowo przydzieleni do dwóch grup:
 • Grupa 1- pacjenci z tradycyjną comiesięczną szpitalną oceną INR
 • Grupa 2- pacjenci z cotygodniową samokontrolą INR w domu
W obydwu ramionach badania konieczne było zgłaszanie nieterapeutycznych wartości wskaźnika INR i wynikających z tego niepokojących objawów klinicznych. Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym był zgon, udar OUN i krwotok.
 
Założenie:
Domowa ocena wartości INR okaże się bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych metod kontroli
Grupa badana
 • Pacjenci wstępnie włączeni: 3,644
 • Pacjenci ostatecznie ocenieni: 2,922
 • Średni czas obserwacji: 4,5 lat
 • Średni wiek pacjentów: 67 lat
 • Odsetek kobiet: 2%
Pacjenci z migotaniem przedsionków lub mechaniczną zastawką serca leczeni warfaryną, którzy są zdolni do przeprowadzania samokontroli wskaźnika INR.
 
W badaniu oceniano 2 922 pacjentów z losowym przydziałem do jednego z dwóch ramion badania. Średni wiek
badanych wynosił 67 lat, z czego 98% stanowili mężczyźni. Wskazaniami do terapii przeciwkrzepliwej u 83%
badanych było migotanie przedsionków. Wśród powyższej grupy, średnia punktacja w klasyfikacji CHADS2
wynosiła 1,8.
 
Pacjenci byli losowo przydzielani do dwóch grup, samodzielnie kontrolujący poziom INR w domu (n=1,465) oraz
grupa konwencjonalnie oznaczająca raz w miesiącu wskaźnik w opiece szpitalnej (n=1,457).
 
Warunki włączenia
 • Prewencja incydentów zakrzepowo-zatorowych
 • Migotanie przedsionków
 • Choroby zastawek serca
 • Terapia stosowana:
 • Leczenie przeciwkrzepliwe/warfaryna
Pierwszorzędowe punkty końcowe:
Czas jaki upłynął do zaistnienia zdarzenia:
 • zgon
 • udar
 • krwotok
Drugorzędowy punkt końcowy:
 • czas do osiągnięcia terapeutycznych wartości INR
 • inne zdarzenia kliniczne
 • stosowanie się badanych do zaleceń związanych z domową oceną INR
 • zadowolenie pacjenta z terapii przeciwkrzepliwej
 • jakość życia
 • wartość wskaźnika koszty/korzyści
Wyniki
2922 pacjentów z 28 szpitali zostało losowo przydzielonych do domowej samokontroli INR lub tradycyjnej
comiesięcznej kontroli szpitalnej. W blisko 3-letnim okresie obserwacji pierwszorzędowy złożony punkt końcowy wystąpił w 7,9% chorych z samokontrolą INR i 8,9% w tradycyjnej comiesięcznej kontroli szpitalnej (p=0,1
niezamienne statystycznie).
 
Wyniki indywidualnie dla każdego z elementów pierwszorzędowego punktu końcowego wynosiły:
 • zgon 3,4% vs. 3,7%,
 • udar OUN 0,7% vs. 0,8%,
 • krwotok 3,9% vs. 4,5%,
odpowiednio dla grupy samokontroli vs. tradycyjnej kontroli INR.
 
Czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia z punktu końcowego wydawał się być krótszy w ramieniu domowej
samokontroli INR (HR 0,87, p=0,10).
 
Drugorzędowe punkty końcowe czyli, czas do osiągnięcia terapeutycznego poziomu wskaźnika INR wynosił
67% vs. 62% (p <0,05) oraz ocena zadowolenia pacjentów z leczenia przeciwkrzepliwego wynosiła 48 vs. 49
punktów w klasyfikacji Duke’a (p<0,05), odpowiednio dla grupy samokontroli i kontroli szpitalnej INR. Obydwa
powyższe punkty końcowe osiągnęły znamienność statystyczną.
 
Pacjenci samokontrolujący poziom wskaźnika INR podczas terapii przeciwkrzepliwej nie osiągnęli redukcji w
odniesieniu do złożonego punktu końcowego jakim był zgon, udar i krwotok. Jednak nie odnotowano również
wzrostu liczby działań niepożądanych domowej samokontroli INR wyrażających się w samoistnych krwotokach.
Tak więc dla pewnej liczby pacjentów domowa samokontrola wskaźnika INR może okazać się odpowiednią
alternatywą tradycyjnej ambulatoryjnej kontroli.
 
Podsumowanie
Terapia przeciwkrzepliwa warfaryną redukuje ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, jeśli jest stosowana
zgodnie z zaleceniami. Pomimo to warfaryna pozostaje niedostatecznie wykorzystywana w terapii
przeciwkrzepliwej, a niepowodzenia w leczeniu i powikłania zwykle wynikają z nieterapeutycznych wartości
wskaźnika INR, co jest następstwem interakcji z innymi stosowanymi równolegle lekami, błędów dietetycznych,
oporności na leki i braku funduszy dla odpowiedniej kontroli i odległej obserwacji długoterminowej.
 
Metaanalizy 14 mniejszych badań wykazały znamienną redukcję zdarzeń zakrzepowo-zatorowych wśród
pacjentów samokontrolujących INR w porównaniu z tradycyjną comiesięczną kontrolą szpitalną.
Powyższe badanie udowodniło, że domowa samokontrola poziomu wskaźnika INR jest bezpieczną alternatywę
dla tradycyjnej kontroli i powinna być rozważana wśród pacjentów, którzy są zdolni do przeprowadzenia
powyższej kontroli z ograniczeniami w postaci poważnych obciążeń zdrowotnych i logistycznych utrudniających
im kontakt z lekarzem i dostęp do laboratorium.
 
Opracowanie
dr n. med. Katarzyna Czerwińska
 
Piśmiennictwo
Jeffrey S.: THINRS: Home INR monitoring as effective as clinic-based care. Dostępne na:
http://www.theheart.org/article/921079.do
Komentarze (0)

Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Wiadomości Medyczne

RSV - Test kasetowy antygenów RSV - 20 szt. PREMIUM, bardzo dokłane. Dokładniejsze niż 3w1

251,10 zł162,00 zł
Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr…
pozostało tylko do końca promocji !!

Zobacz nasze nowości

Super hit

Copyright © 1999 – 2023 Red Med Poland Sp. z o.o.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Jeśli posiadasz punkty rabatowe wykorzystaj je do końca roku.
Punkty ulegną usunięciu z dniem 31 Grudnia 2023.