RedMed ™ - Specjalistyczne sklepy medyczne, analizatory krzepliwości krwi, kwasu moczowego, profilu lipidowego
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin ważny do dnia 14.04.2019
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Ankieta

Apteka, w której powinny być dostępne nasze produkty. np. paski do INR. Start 15.10.2022


Kontakt
Systemy płatności
 • PayPal
 • tpay.com
 • iMoje
 • Paynow
 • BLIK
 • MBANK Raty

Regulamin ważny do dnia 14.04.2019Regulamin Sklepu Internetowego www.RedMed.pl firmy
Red Med Poland Sp. z o.o od dnia 14-03-2015Art. 1 Postanowienia wstępne
Sklep Internetowy www.RedMed.pl firmy Red Med Poland Sp. z o.o. dostępny jest pod adresem https://www.redmed.pl i prowadzony jest przez Red Med Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Chorzowie przy ul. 3 Maja 130, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400891, NIP 627-273-06-03, REGON 242786540 oraz kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.

Infolinia: 801 011 041,
tel.: 32 720 62 10 - centrum obsługi klienta
tel.: 32 720 62 18 - serwis
Adres e-mail do bezpośredniego kontaktu: formularz kontaktowy
 
Art. 2 Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:
 1. Red Med Poland Sp. z o.o. – Red Med Poland Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130, 41-500 Chorzów
 2. Sklep Internetowy – Sklep internetowy Red Med Poland Sp. z o.o. dostępny pod adresem https://www.redmed.pl, prowadzony przez firmę Red Med Poland Sp. z o.o.
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 5 Regulaminu
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Red Med Poland Sp. z o.o. Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Red Med Poland Sp. z o.o.
 7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem Obsługi Klienta (telefonicznie)
 8. Produkt  - usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Red Med Poland Sp. z o.o. lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują, będący w ofercie Sklepu Internetowego
 9. Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia
 10. Obsługa Klienta – jednostka organizacyjna Red Med Poland Sp. z o.o. zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów, jak również związanych z nimi
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 
Art. 3 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Red Med Poland Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 
Art. 4 Ceny i płatności
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  • przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu Zamówienia.
  • za pośrednictwem www.payu.pl - elektroniczne płatności w Internecie
  • za pobraniem Kurier DPD, Poczta Polska.
  • za pośrednictwem www.paypal.pl - elektroniczne płatności w Internecie
  • za pośrednictwem www.dotpay.pl - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 3. Termin płatności wynosi  do 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma.
 4. Red Med Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Red Med Poland Sp. z o.o.
 6. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
 7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania informacji korzystając z formularza kontaktowego
Art. 5 Realizacja złożonych zamówień
 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Red Med Poland Sp. z o.o.
 2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane z w formie wybranej podczas składania zamówienia.
 4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po  dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu ( Formularz przykładowy odstąpienia od umowy ).
Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki
 1. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 2. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 3. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien w monecie doręczenia, spisać protokół uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki, oraz skontaktować się Red Med Poland Sp. z o.o. w celu uzyskania dalszych informacji.
 4. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu.
Art. 7 Czas realizacji zamówienia
 1. Czas dostarczenia przesyłki przez:
  1. Pocztę Polską - (na terenie Polski) wynosi od 2 do 7 dni. W sytuacji kiedy listonosz nie zastanie adresata - pozostawi awizo, paczka będzie do odebrania we wskazanym Urzędzie Pocztowym.
  2. Kuriera - (na terenie Polski) 24 godziny w dni robocze dla  95% przypadków. Proszę doliczyć czas realizacji zamówienia . W sytuacji kiedy kurier nie zastanie adresata - pozostawi awizo z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
Art. 8 Zwroty
Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży na odległość obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Red Med Poland Sp. z o.o ul. 3 Maja 130/1A, 41-500 Chorzów lub na adres e-mail: bok@redmed.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Red Med Poland Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130/1A, 41-500 Chorzów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klienta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości: dla towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość.
 11. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży na odległość.
 12. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy - Jeżeli Sprzedawca nie poinformowałby konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od upływu terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.
Art. 9 Gwarancja.
Stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji - Sprzedawca dostarcza towary i/lub usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych i opisanych na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Sprzedawca jest uprawniony do rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu Rękojmi w zakresie określonym kodeksem cywilnym. Informacja o rozszerzeniu, ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu Rękojmi będzie każdorazowo wskazana na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania usług należy przesłać na adres: Red Med ul. 3 Maja 130/1A, 41-500 Chorzów, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji można uzyskać pod numerem telefonu 801 011 041 oraz na stronie http://www.redmed.pl.

Art. 10 Procedura reklamacji
 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 801 011 041 lub 32 720 62 15
  2. samodzielnie korzystając z odpowiedniego programu serwisowego na stronie internetowej: www.reklamacje.redmed.pl formularz można wypełnić po zalogowaniu się do systemu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.
 3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji
  3. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia
  4. roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty
  5. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
 4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Obsługa Klienta informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez  Obsługę Klienta  lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Obsługę Klienta o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Obsługę Klienta do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
  3. uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji
  4. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  1. poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu
  2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność
  3. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
 12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
Art. 11 Ochrona danych osobowych
 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Red Med Poland Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
Art. 12 Zmiany Regulaminu
 1. Red Med Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie redmed.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Art. 13 Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2015 r.

Przejdź do strony głównej

Influenza A/B kasety testowe 10 szt grypa Premium.

351,00 zł99,90 zł
Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr…
pozostało tylko do końca promocji !!

Zobacz nasze nowości

Super hit

Copyright © 1999 – 2023 Red Med Poland Sp. z o.o.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Jeśli posiadasz punkty rabatowe wykorzystaj je do końca roku.
Punkty ulegną usunięciu z dniem 31 Grudnia 2023.